16 Mart 2011 Çarşamba

7. SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI


7. SINIF

TEST SORULARI


1- Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?

a) kalp b) beyin c) göz d) akciğer2- Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?

a) presbitlik b) şaşılık c) daltonizm d) iris3- Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?

a) hipofiz b) troit c) epifiz d) pankreas4- Bağışıklık kaça ayrılır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 45- Aşağıdakilerden hangisi gözün ağ tabakasında bulunur?

a) iris – kornea b)kornea – sarıbenek c) iris – kör nokta d) sarıbenek – kör nokta6- Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?

a) çekirge b) kelebek c) köpek d) solucan7- Sonradan kazanılan bağışıklık aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaz?

a) aşı b) serum

c) bazı hastalıkları geçirme d) bebeğin anneden antikor alması8- Duyu, hareket ve zeka merkezleri ile görevli olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) beyincik b) beyin c) omurilik d) omurilik soğanı9- Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece tüketici değildir?

a) aslan b) inek c) kartal d) tilki10- Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir?

a) donma b) buharlaşma c) yoğunlaşma d) erime11- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimlerinden biri değildir?

a) joule b) celcius c) kelvin d) fahrenheit12- 20 derecede bulunan 600 gr suyu 90°C’ye çıkartmak için ne kadar ısı vermeliyiz?

a) 420 b) 4200 c) 42000 d) 42000013- 68°F kaç °C eder?

a) 20 b) 40 c) 80 d) 10014- 650 gr buzun tamamen su haline dönüşmesi için kaç kalorilik ısı gereklidir.

a) 48000 b) 5200 c)52000 d) 4800015- 600 K’de eriyen bir metalin erime noktası kaç °C’dir.

a) 227 b) 273 c) 327 d) 45016- Aşağıdakilerden hangisi kütlenin sembolüdür?

a) m b) ?t c) c d) Q17- Basınç birimleri kaça ayrılır?

a) 4 b) 3 c) 5 d) 718- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden biri değildir?

a) atmosfer b) paskal c) bar d) gram19- Bir yüzeye yapılan basınç 0,01 atmosferdir. Bu yüzeye yapılan basınç baç pascaldır?

a) 10 b) 100 c) 1000 d) 1000020- Sıcaklığı 80 °F den 125 °F a çıkan bir cismin sıcaklığı kaç °C artmıştır.

a) 45 b) 30 c) 25 d) 1521- 150gr olan bir su kütlesinin sıcaklığını 10 °C den 50 °C ye çıkartmak için ne kadar ısı gerekir?

a) 600 b) 6000 c) 60000 d) 60000022- Sıcaklığı 290 °K olan bir cismin, celcius termometresi ile ölçülen sıcaklığı kaç °C olur?

a) 17 b) 27 c) 73 d) 10023- Yoğunluğu 2,4gr/cm3 olan bir sıvının 100 cm3’ü kaç gramdır?

a) 0,024 b) 0,24 c) 24 d) 24024- 140 gr 350 cm3 gelen bir sıvının yoğunluğunu bulunuz?

a) 0,0004 b) 0,004 c) 0,04 d) 0,425- Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ne ad verilir?

a) kuvvet b) basınç c) yüzey d) yoğunluk26- Açık hava basıncını aşağıdakilerden hangisi ile ölçüyoruz?

a) barometre b) manometre c) termometre d) kalorimetre27- Deniz seviyesinden 2100 m yükseklikte hava basıncı kaç bardır?

a) 1050 b) 750 c) 75 d)0,7528- Bir gazın sıcaklığı 273°K’ dir. Bu gaz sabit hacimde ısıtılırsa, hangi sıcaklıkta basınç 6 katına çıkar?

a) 273°K b) 546°K c) 1092°K d9 1638°K29- Tamamen su dolu bardağın ağzı kağıt kapatılıp, düzgün bir şekilde ters çevrildiğinde, suyun dökülmediği gözlenir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir.

a) su moleküllerinin kağıdı kendine doğru çekmesi

b) kağıdın su etkisiyle bardağın kenarlarına yapışmış olması

c) havanın kağıt üzerine uyguladığı kuvvetin, suyun ağırlığına eşit veya büyük olması

d) kağıdın, suya etki edecek yerçekimi kuvvetini engellemesi30- 10 cm2’lik bir yüzeye dik olarak 200N’luk bir kuvvet uygulanıyor. Bu yüzeydeki kuvvet kaç N/cm2 olur?

a) 10 b) 15 c) 20 d) 2531- 400 gr 20 °C de bulunan bir su kütlesinin 60 °C ye çıkartmak için ne kadar ısı gerekmektedir?

a) 6000 b) 16000 c) 32000 d) 6400032- Aşağıdakilerden hangisi ışınların göz bebeğinde toplanmasını sağlar?

a) saydam tabaka b) göz merceği

c) kör nokta d) iris33- Beyinciği zedelenen bir kuş için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a) uçamaz b) hareket edemez

c) yalpalayarak uçar d) hareketlerinde değişiklik olmaz.34- Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?

a) yarım daire kanalları b) üzengi

c) işitme sinirleri d) salyangoz35- Hangi bezin salgıadığı hormon bütün hücrelerin çalışma hızını ayarlar?

a) tiroit b) hipofiz c) pankreas d) epifiz36- Aşağıdakilerden hangisine kornea adı verilir?

a) sert tabaka b) saydam tabaka

c) ağ tabaka d) iris37- Hangisi organlarımızın çalışmasını düzenler?

a) kaslar b) beyincik c) duyu cisimciği d) hormon bezleri38- Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği nedeni ile ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir?

a) kolera b) öksürük c) akciğer kanseri d) kronik bronşit39- Aşağıdakilerden hangisi kandan elde edilir?

a) aşı b) serum c) glikoz d) ensülin40- Aşağıdakilerden hangisinde çürükçül yaşama rastlanmaz?

a) şapkalı mantar b) bakteriler

c) küf mantarları d) algler41- Aşağıdakilerden hangisi besin üreticisidir?

a) bira mayası b) çekirge c) çim d) küf mantarı42- Doğadaki madde dolanımına en çok katkısı olan beslenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) çürükçül beslenme b) parazit beslenme

c) ortak yaşama d) böcek yiyen bitkiler43- Güneş enerjisinin aşağıdaki canlılardan hangisinin kullandığı besindeki enerjiye dönüşümü en uzun sürer?

a) yeşil bitki b) atmaca c) yılan d) fare44- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar sınıfındandır?

a) midye b) yengeç c) ıstakoz d) akrep45- Aşağıdakilerden hangisi iç asalaktır?

a) sivri sinek b) tenya c) bit d) tahta kurusu46- Omurgasız hayvanların en ilkel yapıya sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) istiridye b) ahtapot c) midye d) mercan47- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar gurubunda yer almaz?

a) toprak solucanı b) mürekkep balığı

c) salyangoz d) midye48- Tenyaların hangi sistemleri iyi gelişmiştir?

a) sindirim b) solunum c)üreme d) boşaltım49- Parazit solucanların hangi sistemleri gelişmemiştir?

a) üreme b) sindirim c) solunum d) dolaşım50- Aşağıdakilerden hangisinin solunum sistemleri diğerlerinden farklıdır?

a) yarasa b) tavuk c) timsah d) ıstakoz

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo