17 Eylül 2011 Cumartesi

Dünyanın en sıcak yeri neresidir?

Dünyanın en sıcak yeri Libya'da El-Aziziya'dır. En yüksek sıcaklık 58 C'dir.

Dünyanın ortalama sıcaklığındaki değişimler tarih boyunca sadece 10 derece civarınca gerçekleşmiştir. Bu rakam, Hükümetler arası İklim Değişimi Paneli’nin 2007 raporunda açıkladığı, geçen yüzyıldaki 0,74 derecelik artışın son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Üstelik geçtiğimiz 50 yılda ortalama sıcaklıklardaki artış hızı son yüzyıldakinin iki katı. Gelecek iklim projeksiyonlarının ise 2100’lerde dünya ortalama sıcaklığında birkaç derece artış olacağını gösteriyor.

Doğal etkiler değil

http://img.blogcu.com/uploads/cevresever_col.jpg

Doğal etkiler küresel ısınmayı açıklayamıyor. Küresel iklim modelleri bu yüzyılın sonundaki sıcaklıkların son 120 bin yıl içinde dünyanın geçireceği en sıcak iklim dönemi olacağını söylüyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 2500 bilim insanının katılıyla gerçekleşen Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli raporu, son 50 yıldaki küresel ısınmanın yüzde 90’ının insan eliyle arttığını ve asırlarca süreceğini resmen ilan etti. Rapora göre geçmişte bezer değişimler yaşansa da bunlar, çok daha uzun zaman periyodu içinde gelişmiş. Örneğin 18. yüzyılın ortalarına kadar atmosferdeki sera gazlarının seviyesinin hemen hemen sabit kaldığı görülüyor. Endüstri devriminden sonra ise atmosferdeki sera gazlarındaki artış belirginleşiyor: Fosil yakıtlar, çimento üretimi, kara alanlarındaki değişimler ve özellikle ormanlık alanların yok edilmesi karbondioksit emisyon kaynaklarını oluşturuyor.

Atmosfere karbon salarak dünyayı en çok kirleten ülkeler, 5,5 milyar ton ile ABD, 2.8 milyar ton ile Rusya ve 1,3 milyar ton ile Japonya gibi sanayileşmiş ülkeler. İnsanın başlattığı karmaşık etkileşimler dünyanın ateşini gerçekten çıkarttı.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo