17 Mart 2011 Perşembe

kültürle edebiyatın ve dilin arasındaki ilişki nedir

Dil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır.Bir milletin
yarattığı edebiyat, o milletin kültür birikiminin bir yansımasıdır.Dil olmadan
ne kültür ne de edebiyat olur.Bu üç öğe birbirini tamamlar.
0 Comments
Edebi Eser Nedir? Tanımı ve Özellikleri
Author: Edebiyatçı Filed under: Türk Dili ve Edebiyatı Pazartesi
Eyl 24,2007
Edebi Eser Nedir? Tanımı ve Özellikleri
Yaşanan, görülen, duyulan, bir olayın ya da bir duygu veya düşüncenin estetik
ölçüler içinde anlatıldığı eserlere, edebi eser denir.
a-) Edebi eserin dili, dilin günlük kullanımından farklı olarak, okuyucuda güzel
duygular uyandıracak şekilde olmalıdır.
b-) Edebi eserde, ele alınıp işlenen belli bir konu ve bu konunun işlenmesinde
belli bir amaç olmalıdır.
c-) Duygu, düşünce ve hayaller mutlaka belli bir tür ve şekil kullanılarak ifade
edilmelidir.
ç-) Yazılan eserler, insanda hoşa gidecek hisler uyandırmalıdır.
d-) Edebi eserlerde, her zaman estetik değer aranmalıdır.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo