17 Mart 2011 Perşembe

KARACAOĞLAN hayatı şiirleri anlatımı yaşamı

KARACAOĞLAN (1606(?)-1689(?)
• 17.yy Halk edebiyatının önemli şairlerindendir.
• 1606’da doğup 1679 ya da 1689’da öldüğü sanılmaktadır
• Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur.
• Osmanlı topraklarını karış karış gezmiş gördüğü her güzeli şiirleştirmiştir.
• Şiirlerinde aşk güzellik başta olmak üzere; ayrılık, yoksulluk, yiğitlik, gurbet ve ölüm temalarını işlemiştir
• Sevgili onun şiirlerinde sevgili somuttur hatta bazen vuslat mümkündür.
• Bölge dilini başarıyla kullanmıştır, eserlerinde benzetme ve canlı tasvirlere yer vermiştir.
• Doğa her şeyiyle eserlerine girmiştir.
• Halk şiiri geleneğine oldukça bağlıdır. Şiirlerini 11’li hece ölçüsüyle yazmış, semai ve koşma larıyla şöhret kazanmıştır.
• İrticalen şiir söylemesi, eserlerinde daha çok yarım ve tam kafiyeye yer vermesine yol açmıştır.
• Bütün aşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo