17 Mart 2011 Perşembe

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı nasıl oluştu?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan (1923 ) günümüze kadar sürüp gelen edebî çalışmaları kapsayan bir dönemdir .Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , önceki dönemlerin edebiyatları gibi Batıya yönelmiş , yeni edebiyat akımlarından etkilenmiştir. Bu dönem edebî yönden oldukça hareketlidir. Örneğin bu dönemdeki edebiyatçı ve eser sayısı diğer dönemlere göre daha fazladır . Teknik bakımdan kusursuz eserlerin meydana getirildiği bu dönemde , özellikle günlük ve deneme türleri gelişme göstermiştir .

Cumhuriyet dönemi edebiyatını oluşturan siyasî , sosyal , ekonomik ve kültürel şartlar :

1. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin İlanı
2. Atatürk İlke ve İnkılapları

Cumhuriyetçilik - Halkçılık - Laiklik - Devrimcilik - Milliyetçilik - Devletçilik

1 Kasım 1922

Saltanatın kaldırılması.

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilanı.

3 Mart 1924

Halifeliğin kaldırılması.

3 Mart 1924

Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi.

8 Nisan 1924

Şeriye Mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu'nun kabulü.

25 Kasım 1925

Şapka Devrimi'ne ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

30 Kasım 1925

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun.

26 Aralık 1925

Uluslararası Takvim ve Saat Hakkındaki Kanunların kabulü.

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

1 Kasım 1928

Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun.

1 Nisan 1931

Ölçüler Kanunu.

26 Kasım 1934

Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun.

3 Aralık 1934

Bazı Kıyafetlerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

21 Haziran 1934

Soyadı Kanunu kabul edilmesi.

5 Aralık 1934

Kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo