17 Mart 2011 Perşembe

Terkib-i Bent Özellikleri,edebiyat etkinlikleri

18.ETKİNLİK
Terkib-i Bent Özellikleri
-Terkib-i bend bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
-Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
-Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
-Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
-Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Vasıta beyti her hanenin sonunda değişir. Eğer değişmiyorsa terci-i bend olur.


I. Bend: aa ba ca da ea … vv
II. Bend: bb cb db eb fb … yy
-Hemen her türlü konunun ele alınabildiği terkibi bend edebiyatımızda çok kullanılmıştır. 7.özellikle Naat, mehdiye, hicviye vb. Nazım türleri, sosyal konular, din, tasavvuf ve felsefe konuları, terkib-i bend nazım şekli ile rahatlıkla anlatılmıştır. Ancak terkib-i bendin başlıca konusu mersiyedir.(Bâkî’nin Kanunî Mersiyesi, Şeyh Gâlib’in Esrâr Dede Mersiyesi)
-Aruzla yazılır.
-En önemli terkib-i bend üstadı Bağdatlı Ruhi’dir. Tanzimat şairi Ziya Paşa da önemli bir isimdir.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo