17 Mart 2011 Perşembe

Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiirler

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hakimdir.


Özellikleri:- Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
- Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
- Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
- Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
- Hece vezni kullanılmıştır.
- Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
- Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
- Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
- Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.


Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin tema ve içerik bakımından Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiiriyle benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştıracak olursak;


1. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.
2. Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temalar etrafında şiirler yazılmıştır.
3. Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
4. Şiirlerde hemen hemen aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.
5. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler birer dergi etrafında kümelenmişlerdir.
6. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı edebiyatçılarından diğerlerine göre daha fazla etkilenmişlerdir.


Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar


1. AHMET KUTSİ TECER (1901 – 1967)


- “Neredesin?” şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.
- Şair ve oyun yazarıdır.
- Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Aşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıtmıştır.


Eserleri:
Şiir: Şiirler
Oyunları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı.


2. ARİF NİHAT ASYA (1904 – 1975)


- “Bayrak Şairi” olarak bilinir.
- Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
- Dini ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir.
- Rubai türünün son ustalarındandır.


Eserleri:
Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü.
Mensur Şiir: Yastığımın Rüyası, Ayetler.
Düzyazı: Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz.


3. KEMALETTİN KAMU (1901 – 1948)


- Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır.
- “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.


Eserleri:
Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları


4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904 – 1946)


- Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
- Anadolu’yu, tarihi, deniz güzelliklerini işlemiştir.


Eserleri:
Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri


5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902 – 1994)


- Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
- 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.


Eserleri:
Şiir: Bu Vatan Kimin?
Düzyazı: Dedem Korkut'un Kitabı, Katip Çelebi'den Seçmeler, Destursuz Bağa Girenler


6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903 – 1992)


- Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı.
- Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı.


Eserleri:
Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler


7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908 – 1969)


- Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır.
- Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır.
- “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.


Eserleri:
Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri


8. MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885 – 1956)


- Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun olarak hem heceyle hem de aruzla epik şiirler yazmıştır.
- Şiirleri dışında önemli eseri ‘Üç İstanbul’ adlı romanıdır.


Eserleri:
Şiir: Türk’ün Şehnamesi
Roman: Üç İstanbul

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo