17 Mart 2011 Perşembe

koşma,taşlama,koçaklama,güzelleme özellikleri nelerdir?

KOŞMA

§ Türk Halk edebiyatının en çok sevilen, en çok kullanılan nazım şeklidir
§ .Dörtlük sayısı genelde 3 ile 5 arasında değişir.
§ Koşmalarda fenellikle 11'li hece ölçüsü kullanılır. 4+4+3=11 ya da 6+5=11.
§ Genelde yarım kafiye kullanılır.
§ Koşmada genellikle; doğal güzellikler, sevgi, aşk, özlem, kahramanlık, eleştiri, acı, yakınma, hayata ait görüşler konu olabilir.
§ Uyak düzeninde; ilk dörtlük; aaab, abab, aaba veya abcb şeklinde, diğer dörtlükler cccb, dddb şeklindedir.
§ Genelde şiirin içinde özellikle de son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
§ Koşma halka hitap ettiği için dili sade, anlatımı yalın ve içtendir.
§ Koşmalar işlenen konulara göre çeşitli isimler alır. Bunlar aynı zamanda âşık edebiyatı nazım türleridir. Koşma nazım türleri şunlardır:

TAŞLAMA :Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlerdir. Divan edebiyatı;Hicviye Batı edebiyatı;Satir. Günümüz edebiyatı;Y ergi Dertli, Seyrani, Kazak Abdal, Aşık Veysel bu türde eser veren en ünlü ozanlardır.

KOÇAKLAMA:
§ Yiğit anl***** gelen “koçak” sözcüğünden türetilmiştir.
§ Bu türde yiğitlik, kahramanlık ve savaş konuları işlenir
§ Köroğlu ve Dadaloğlu bu türde en güzel örnekleri vermiştir.
GÜZELLEME:
§ Sevgilinin ve doğanın güzelliklerini konu edinen şiir türüdür
§ Bu türün en önemli şairleri:Karacaoğlan ve Noksani’ dir.
AĞIT:
§ Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenir.
§ İslamiyet önceki Türk Edb.-Sagu Divan Edebiyatında-Mersiye
§ En önemli şairleri: Kağızmanlı Hıfzı, Bayburtlu Zihni’dir.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo