16 Mart 2011 Çarşamba

Halk hikayesi ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?


Halk hikayesi ilk kez 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır..


.


 


Destan İslamiyet'in Kabülünden Önceki Türk Edebiyatı Katagorisine aittir..


Hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir tanım yapacak olursak; Türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir.

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo