17 Mart 2011 Perşembe

Habitat içinde bir türün gelişmesinin zararları nedir?

Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç kütüğünün altı ya da bir böceğin bağırsağı kadar küçük de olabilir. Bununla beraber, her zaman tanımlanabilen ve fiziksel olarak sınırlı bir bölgedir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta yaşayabilir.


Habitat içindeki bir bir türün çok fazla gelişmesi o türün beslendiği canlıları yok edeceğinden bunun ekosisteme olumsuz bir yansıması olacaktır..

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo