16 Mart 2011 Çarşamba

DİVAN-I HİKMET'İN ÖZELLİKLERİ,lise-2 edebiyat


DİVAN-I HİKMET'İN ÖZELLİKLERİ

■Eserin yazarı Yesevilik Tarikatı'nın temelini atan; Hoca Ahmet Yesevi'dir.

■Divan-ı Hikmet 12. yy'da yazılmıştır.

■"Hikmetli Sözlerin Divanı" anl***** gelir.

■Ahmet Yesevi'nin tasavvufu yaymak için söylediği şiirleri içeren bir eserdir.Dini-didaktik olan bu eserde, Yesevilik Tarikatının ilkeleriyle ilgili temel bilgiler, dervişlik üzerine övgüler, kıyamet gününün yaklaştığını hatırlatarak, dünya hayatından şikayet, Tanrıya ulaşma yolları gibi konular işler.

■Yesevi'nin şiirlerine Hikmet denir.Bu şiirlerin toplandığı kitaba Divan-ı Hikmet adı verilir.

■Divan-ı Hikmet, Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.

■Eserde yer alan şiirlerin nazım birimi dörtlüktür, hece ölçüsüyle yazılmıştır.(Fakat eserde gazele benzer, beyitler de az da olsa yer almaktadır.)

■Divan-ı Hikmet, sade bir dille yazılmıştır.

■Ahmet Yesevi, şiirlerini inancından aldığı güçle, şairlik iddası taşımaksızın; inandıklarını, islam dininin güzelliklerini, düşüncelerini, halka daha iyi anlatabilmek için yazmıştır.Divan-ı Hikmet'in yazılış amacı islam dininin doğru anlaşılmasını sağlamak, islam dininin yayılmasını sağlamak, dönemin ahlaki yapısını anlatmak, olmuştur.

Yukarıda Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserinin Özelliklerini genelleme yaparak kısa maddelerle sıraladık.Divan-ı Hikmet, Geçiş Dönemi Eserleri arasındadır.0 yorum:

Blogger Template by Clairvo