16 Mart 2011 Çarşamba

Biyoloji Dersi Çözümlü Sorular cevaplar testler


101.Beyin yarım küreleri alınan bir omurgalı hayvan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)gözleri göremez

B)solunum yapar

C)kas hareketleri düzensizleşir

D)ayağına iğne batırıldığında ayağını çeker

Cevap:C102.Sağlıklı bir insanın davranış ve hareketlerinin düzenli ve uyumlu olmasında,en önemli rolü hangi sistem oynar?

A)kas B)iskelet

C)sinir D)dolaşım

Cevap:C103.Aşağıdakileden hangisi,omurilik soğanında bulunan refleks merkezlerinden birisi değildir?

A)uçma-yüzme B)dolaşım

C)çiğneme-yutma D)solunum

Cevap:A104.Omurilik soğanı,aşağıdakilerden hangisini kontrol etmez?

A)solunum hareketlerini

B)kalp atışı hızını

C)yutmayı

D)yürümeyi

Cevap:D105.Beyinciği zedelenen bir kuş için,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)uçamaz

B)hareket edemez

C)yalpalayarak uçar

D)hareketlerinde değişiklik olmaz

Cevap:C106.Sinir hücreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)vücudun en çok farklılaşma geçirmiş hücrelerdir

B)mayoz bölünme geçirirler

C)uzantıları vardır

D)mitoz bölünme geçirmezler

Cevap:B107.Aşağıdaki bezlerden hangisi insilün hormonu salgılar?

A)pankreas B)tiroid

C)epifiz D)hipofiz

Cevap:A108.Aşağıdakilerden hangisi hormondur?

A)safra kesesinden salgılanan kimasal maddeler

B)besinlerin parçalanmasını sağlayan salgılar

C)organların çalışmasını düzenleyen maddeler

D)sinir hücrelerinin uzantıları

Cevap:C109.aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevidir?

A)bilgi üretmek

B)bilgileri saklama

C)bedeni olayları idare etme

D)kas faaliyetlerini düzenleme

Cevap:D110.İnsanlarda hormon miktarının ölçümü aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A)kan B)dışkı

C)tükrük D)ter

Cevap:A111.Şeker hastalarının devamlı olarak dışarıdan alması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A)tiroksin B)insülin

C)adrenalin D)kalsitonin

Cevap:B112.Hormonlar hangisi tarafından salgılanır?

A)sinir sistemi B)sindirim sistemi

C)dolaşım sistemi D)endokrin sistemi

Cevap:D113.Tiroit bezi alınan genç bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A)büyümenin durması

B)eşey orgnalarının az gelişmesi

C)zeka geriliği

D)kalsitonin hormonunun sentezlenememesi

Cevap:B114.Aşağıdakilerden hangisi gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı meydana getirir?

A)sert tabaka B)damar tabaka

C)ağ tabaka D)retina

Cevap:A115.Aşağıdaki organlarımızın hangisinin yapısında kırmızı kas bulunur?

A)midenin B)soluk borusunun

C)göz kapağının D)ince bağırsağın

Cevap:C116.Daltonizm nasıl bir göz kusurudur?

A)bütün cisimleri siyah ve beyaz görür

B)yeşil ve kırmızı renkli ayırt edemez

C)cismin aynı anda birden fazla görüntüsü oluşur

D)cisimleri bulanık görür

Cevap:D117.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıdakileden hangisidir?

A)yarım daire kanalları B)kemik köprü

C)salyangoz D)kulak zarı

Cevap:A118.Aşağıdakilerden hangisi kulakta bulunan kemik dolambacının kısımlarından değildir?

A)yarım daire kanalları B)salyangoz

C)dalız D)örs

Cevap:D119.Kulakta,ses titreşimlerini alan duyu hücreleri nerede bulunur?

A)salyangoz B)orta kulak

C)yarım daire kanalları D)kulak yolu

Cevap:A120.Şiddetli seslerde ağız açık tutularak dengede kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)östaki borusu B)salyangoz

C)kulak zarı D)oval pencere

Cevap:C121.İşitme merkezi nerede yer alır?

A)dalızda

B)salyangozda

C)yarım daire kanallarında

D)beyinde

Cevap:D122.Aşağıdakilerden hangisi dilin temel görevidir?

A)konuşmayı sağlamak

B)besinlerin tadını almak

C)lokmaların yutulmasını sağlamak

D)tükrük salgılamak

Cevap:B123.Aşağıdakilerden hangisideri yoluyla alınabilen duyu değildir?

A)ağrı B)basınç

C)tat D)sıcak-soğuk

Cevap:C124.Besinlerin tadını alabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A)besinin kuru olması gerekir

B)besinin tükrükte çözünmesi gerekir

C)besinin sıcak olması gerekir

D)tat alma memeciklerinin parçalanması gerekir

Cevap:B125.Dilin ucu hangi tadı alır?

A)tuzlu B)ekşi

C)tatlı D)acı

Cevap:C

126.Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır?

I.kıl kökleri

II.yağ bezleri

III.ter bezleri

A)yalnız I B)I-II

C)II-III D)I-II-III

Cevap:D127.Koku alıcıları nerede bulunur?

A)burun boşluğunun üst kısmında

B)burun boşluğunun alt kısmında

C)yutakta

D)beyinde

Cevap:A128.İnsanlarda cilt rengini oluşturan maddeler derinin hangi tabakasındadır?

A)alt deri B)malpigi

C)korun D)yağ

Cevap:B129.Aşağıdakilerden hangisi,tat alma duyusunun etkinliğini azaltmaz?

A)sigara ve alkol

B)çok sıcak ve çok soğuk

C)dil ve damakta yaralar oluşması

D)tükrük salgısının artması

Cevap:D130.Aşağıdakilerden hangisi bir deri hastalığı değildir?

A)kuduz B)uyuz

C)egzama D)saçkıran

Cevap:A

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo