16 Mart 2011 Çarşamba

atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşlar nelerdir?


 Anadolu Ajansı

• Ankara Hukuk Fakültesi

• Ankara(Atatürk )Orman Çiftliği (1925 yılında toprağa daha yakın olmak ve köylüye ekim dikim hakkında bilgi vermek üzere bir miktar toprak satın alarak bizzat oluşturmuştur.İçine bir de köşk inşa ettirmiştir.1937’de bağışlamıştır.)• Devlet Hava yolları

• Devlet İstatistik Enstitüsü

• Halkevleri

• Merkez Bankası

• Sanayi ve Maadin Bankası

• Türk Dil Kurumu

• Türk Kuşu(Uçuş Eğitimi İçin)

• Türk Tarih Kurumu

• Türkiye Şeker Fabrikası

• İş Bankası (1924)

• Bursa Merinos Halı Fabrikası

• Çocuk Esirgeme Kurumu

• Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü

• Elektrik İşleri Etüt İdaresi

• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

• Sümerbank

• Ziraat Bankası(Temelleri 1867’de atılmıştı,1924’te Türk adı eklenerek devlet bankası haline getirildi.)

• Uluslar arası İzmir Fuarı

• Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüleri


0 yorum:

Blogger Template by Clairvo