16 Mart 2011 Çarşamba

9.sınıf edebiyat kitabı etkinlikleri soru ve cevapları yeni
Malum kitaplar her sene değişmekte dolasıyla cevaplar sorular da değişmekte.Size yeni müfredata göre 9. sınıf edebiyat kitabı cevaplarını yayınlıyoruz...  

Sayfa 12 HAZIRLIK bölümü 1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallarında işlenebilir2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,kağıt.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır çünkü hepsinin malzemesi farklıdır.3. soru cavabı GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır. Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır. Bilim nasıl ki akla, mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştir meye yöneliktir. Sayfa 13 SANATIN ÖZÜ VE EREĞİ 1-eser sanat eseridirçünkü duygularla ifade edildiği için. 2-sanatın özünü değerlendirmektedir.Güzel sanatlarda işlenmez çünkü bir doğruluk kanıtlamaya çalışmaktadır,duygu yoktur. 3-aşk,sonsuz bir türküye benzetilmiştir. 4-insan etkinlikleri güzel sanatlarda etkilidir.güzel sanatlarda duygu ön planda oldugu için büyük ölçüde yer almaktadır..Sayfa 16 1- metnin başında ve sonunda üç nokta var buda devamı olduğu gösterir bize o yüzden de metin denmiştir. 2-gül ile diken diebilirim 3-edebiyatdili-edebi dil adlı metindeki sanat tanımına katılıorum ama sanat bu sınıflandırmadan da ibaret deildir. 4-iletişim yazı anlaşma sanat alanlarında kullanılmaktadır. 5-net cevap veremeyiz çünkü sanat insanlığın varoluşundan bu yana yaptıkları her türlü faaliyetlerle ortaya çıkmıştır. 6-gevet göktürk kitabeleri ilk yazılı eserdir edebi metin olarak kabul edebiliriz. Değerlendirme Cevabları1-B2-C3 doğru yanlış sorusu D,D,Y,D4.soru cevabı Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür. Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.sayfa 19 en alttaki değerlendirme1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.2)bboşluk doldurmaca tanınmasında ,sanatlar ve sanat3) D şıkkı olacakSayfa 21 benzerlikler ve farklılıklar benzerlikler=konusunun insan olması , dilin hepsinde ortak kullanılması farklılıklar=yöntem farklı kullanılır,edebyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.Sayfa 22 yorumlama-güncelleme soru 3 ) edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır. değerlendirme 1)d,d,y,d,d,y 2)C sıkkısayfa 23... 1)bilgi vermek amaççlı yazılmıştır.amacı sanat yapmaktır.sayfa 27... 10=bilim , edebiyat , felsefe , günlük konusma değerlendirme1)Y,d,d,y,d

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo