16 Mart 2011 Çarşamba

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı lise-1 Cevapları 2010 yeni


Cevapların kitabınızdaki sorulara uyup uymadığını kontrol ettikten sonra değerlendirin 

sayfa 3Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…Sayfa 4


Soru 1) Metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir

Soru 4) Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştirSayfa 5

a ) çünkü ; duygularımız karşıdakine iletişimle aktarırız.

b) çünkü ; isteklerimizi daha iyi belirtiriz.

c) çünkü ; yardımlaşma gereklidir.

d) çünkü ; anlatamadığımız birçok şeyi iletişimle anlatırız.Sayfa 6

TABLO

Gönderici (anne) , ileti (ödevini yaptın mı) , Kanal (sözlü) , Alıcı (çocuk) , Dönüt (ödevimi yaptım)

bağlam (ev ortamı)Resim altındaki boşuklar ;

a.Gönderici : Trafik Lambaları

b.İleti : Aracın durması gerektiği

c.Alıcı : Araç içindeki adam

ç.Dönüt : Araç duruyor

d.Bağlam : CaddeSayfa 7

8.ETKİNLİK : Basın milletin müşterek sesidir.

9.ETKİNLİK :Oduncu : Odun toplama zamanı

Çiftçi : Hasat Zamanı

Öğretmen :Okulların açılması

10. ETKİNLİK : Sosyal Gösterge : Hastanelerdeki "sus" işareti .

Dil Göstergesi : Kitap

Doğal Gösterge : Ağaçların Yaprak DökmesiSayfa 8

12.ETKİNLİK

Dil göstergesi ve dil dışı göstergeler vardır.

Dil dışı göstergeler : simgeler (ör:bayrak) ve doğal göstergeler ..vs.

Etkili gösterge dil ile yapılan göstergedir.Sayfa 9

15.ETKİNLİK :

kulgak / kulak , kangı / hangi , edgü / iyi , kadgu / kaygıÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

1.soru : Gönderici : baba , ileti : arkadaşlarımınız kalbini kırmamak gerektiği

dönüt : arkadaşlarla kavga etmemek gerekir , alıcı : oğuldevamı sayfa 10da yani arka sayfada ;SAYFA 10

2.SORU : 1.boşluk : varlık , 2.boşluk : gösterge bilimi

3.SORU : Y , Y

4.SORU : A

5.SORU : B , 6.SORU : E , 7.SORU : B , 8.SORU : ASayfa 11

Hazırlık Soruları ve Cevapları

soru-1)Çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu anlatınız.

*Çevremizdeki insanlarla genellikle dil aracılığıyla iletişim kurarız.Fakat bunun dışında iletişim kurarken beden dilimizi yani jest ve mimiklerimizide kullanırız.

*iletişim kurarken bazı hususlara dikkat etmeliyiz.Karşımızdaki bireye toplumsal kurallar dahilinde davranmalı ve saygı göstermeliyiz.

soru-2)Konuşma yetnğnzibir süreliğine kullanamazsanız neler olabileceğini belirtiniz.

*konuşmak her insanın en temel ihtiyaçalrından biridir.Bu ihtiyacı gideremeyen insan iletişimi farklı yollarla gerçekleştirmeye calısır.İnsan iletişim kurmk için jest ve mimiklerini ve ya yazıyı kullanabilir.Fakat bunların hiçbiri konusmanın yerini tutamaz.Çünkü konuşmak insanın kendini en rahat ifade ettiği iletişim şeklidir.

*Doğrudandır araç istemez.

soru-3)yanlış anlaşldğnz br drmda hisstklernzi söyleyiniz.

*Yanlş anlaşılmak hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değildir.Bu yüzden kendimizi ifade ederken seçtiğimiz sözcüklere,tavrımıza,beden dilimize fazlasıyla dikkat etmeliyiz.

soru-4)İletşm denince aklnza gelenleri yazınız.

*İletişim denince akla insanların duygu,düşünce ve bilgilerini birbirlerine herhangi bir yolla iletmeleri akla gelir.

soru-5)Bildiğiniz iletişim yollarını yazınız.

*Dİlle gerçekleştirilen iletişim.

*Jest ve mimiklerle grçklştrln iletşm.

*Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle grçklştrln iletşm.

*simgelerle grçklştrln iletişim.İletişim Çeşitleri


-Konuşarak

-Yazarak

-Resim çizerek

-El-Kol hareketleriyle

-Gazete ve Televizyon

-SimgelerleSAYFA 12

1-)Yazar coktan beri şehre inmediği için''insanları sevebilmek için'' sehre iniyor.

2-)Dil dışında bakış ,jest ve mimiklerle iletişim kurulmustur.

3-)Dil dışı yollara kurulan iletişim dille yapılan iletişim kadar etkili değildir.Dil daha etkili ve daha kalıcı bir iletişim aracıdır.Dil ile yapılan iletşim doğrudan ve araçsız oldugu için daha kullanıslıdır.

4-)Metinde dil

-Alıcıyı harekete geçirme.

-Sanatsal işlev ile kullanılmıştır.

5-)Uzun süre insanlardan uzak kalan yazarın insanlarla konuşmak onları sevmek ihtiyacını ne denli hissettiği,konuşmak ve sevmek ihtiyacı ile yaptıkları iafde edilmiş.SAYFA 13

1. etkinlik-)

Dil ile yapılan iletşm dil dışı iletişimden daha etkilidir.Çünküğ bu iletişim şekli ile vermek istediğimiz mesajı en kısa ve anlaşılır şekilde kolaylıkla verebiliriz.

2.etknlk-)

Kullanma ve içme sularının saglıga zarar vememesi için belirli oranlarda zararlı maddelerden arınmış olması gerekir.

^^Koku bulunmamalı,çözülmş oksjen en azından litrede 6 mg olmalıdr^^

^^Karbondiokstn bulnması az miktarda hidrokarbonat içermesi suya ayrı bir lezzet kazandırır.

3.etkinlik-)

Bir fiilin hiç bir türetme eki almamış haline basit fiil denir.SAYFA 14

3. Sorunun cevabı : Edebi İşlev

4.Sorunun cevabı : Şiirsel İşlevSAYFA 15

8.ETKİNLİK TABLO

---> Dilin İşlevleri

Heyecan Bildirme İşlevi : Birden karşıma çıkmasın mı!

Alıcıyı Harekete Geçirme : Hemen yanıma geliyorsun.

Dil Ötesi : Nokta , cümle sonuna konulan bir işarettir.

Şiirsel : Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal !

Kanalı Kontrol : Acaba sorular doğru mu cevaplandı?

Göndericilik : Felsefe düşünce bilimidir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.Dil , insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Doğru (x) Yanlış ( )

Dil , insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır . Doğru (x) Yanlış ( )2.Cevap "E" şıkkıdır.

Çünkü ;

I . Dil Ötesi İşlev'de kullanılmıştır.

II.Göndericilik

III.Alıcıyı Harekete Geçirme

IV.Kanalı Kontrol işlevi'nde kullanılımıştır.

3. Dilin İnsan hayatındaki Önemi sorusunun cevabına ulaşmak için tıklayınSayfa 17

TABLO

Kültür ve DİL

-İkisi de değişim içerisindedir.

-İnsan ile birlikte dil ve kültür de vardır.

-Millet kültürünü dil ile geleceğe taşır.

-Kültür topluma ait unsurları taşır, dilde kültürü.

-Dil gündelik yaşamı oluşturur, kültür düzenler.Sayfa 19

2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ

ööretmen -> öğretmen

duyduuma -> duyduğuma

ayrılcakmışsınız -> ayrılacakmışsınız

iişallah -> inşallah

dooru -> doğru

diildir -> değildir

eyer-> eğer

hakkaten -> hakikaten

diyer -> diğer

öörencileriniz-> öğrencileriniz

üzülücez-> üzüleceğiz

herkez-> herkes

geş-> geç

te-> de

deyerinizi -> değerini v.b….

Sayfa 204.etkınlıkağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denir

SAYFA 21 - 22

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

1-) Dil, Yazı dili

2-)D,Y

3-)D

4-)E

5-)B

6-)D

SAYFA 23 - 24

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1-)A

2-)D

3-)A

4-)E

5-)A

6-)D

7-)C

8-)C

SAYFA 27

1. KÖKEN: soy, asıl.

3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.

4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.

5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.

6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

SAYFA 291. ETKİNLİKTek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.

Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.

Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

SAYFA 30

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1-)

…….Akraba diller ya da diller ailesi denir.

…….Hint-Avrupa2-) Doğru

Yanlış, Çünkü çekimli dildir.

Yanlış, çünkü moğolcadır.

Yanlış, Çünkü Bantu dil ailesindendir.3-)E

4-)C

5-)B

6-)E

7-)A

Sayfa 31

Hazırlık


1. türk diline bilimsel olarak yaklaşılması ve dilimizin kuralalrının bilimsel metodlarla net bir şekide ortaya konulması dilin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğini ifade etmek istemiştir.

2. 8 yy göktürk yazıtlarında geçmiştir.

3. kültürel ve sosyal gelişmeler

savaşlar ve göçler

4.dilde değişme:dilin zaman içinde sosyal kültürel ve siyasi nedenlerden dolayı değişim göstermesidir.

dilde gelişme:dilin özünden kopmadan doğal yollarla zaman içinde gelişmesidir.

dilde yozlaşma:dilin özünden uzaklaşması ve özelliklerini yitirmesidir.

sayfa 363. etkinlik

bilge kağan yazıtı - eski türkçe göktürk dönemi

altın yaruk - eski türkçe göktürk dönemi

divanü lügat-it-Türk - eski türkçe karahanlı dönemi

çalıkuşu - türkiye türkçesi

fuzuli divanı - osmanlı türkçesi

yunus emre divanı - eski anadolu türkçesi

muhakemetü’l-lügateyn - çağdaş

nutuk - türkiye türkçesi

devlet ana - türkiye türkçesi


Sayfa 38


ölçme değerlendirme

1.) göktürk

2.) doğru,doğru,-,yanlış

3.)e)karahanlı türkçesisayfa 39- 40 test
1-b

2-c

3-a

4-e

5-e

6-d

7-b

8-d

9-a
Sayfa 43

1.soru

üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz

2.soru

duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler

3.soru

duraklamalar anlamı etkilerSayfa 45


1)
perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.

2)
farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur

3)
arkasındaki:

parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.

gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır

tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,"y" kaynaştırma harfidir

hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.

hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır

görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !Sayfa 47


5. etkinlik

Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.

Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.

6.etkinlik

noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim

7. etkinlik

1.
zorlaştırıyor

2.
eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde

3.
evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir

4.
duraklardaki nefesi göstermektedir

4.Soru = O = yuvarlak-kalın-geniş

U =yuvarlak-kalın-dar

A =geniş-kalın-düz

Ö=yuvarlak-ince-geniş

E=düz-geniş-ince

I=kalın-dar-düz

İ=ince-dar-düzölçme değerlendirme

1.
tonlama , durak

2.
d/y

3.
gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ten/yarsayfa 48

anlama ve yorumlama

2)
vurgu ve tonlamaya dikkkat etmeliyiz.kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz.

4)
söyleyişi zorlandıran ses, ''koşullandırılmıştık''

SAYFA 49

12.ETKİNLİK

verdiğin budur gayretim

bundan başka uyamıyorsun doktor bey,

üç sepet yumurta sabah kahvaltım,

teker teker sayamıyorsun doktor beyiki tabak pilav bir yanık ayran,

ister yağlı olsun isterse yayvan,

yanına kesiyorsun beş kilo soğan,

yiyosun yiyosun doyamıyorsun doktor bey.

AŞIK KARAMEHMETSayfa 49

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1)
şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına tonlama denir.

şiiri okurken nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.

2)
D,Y

3)
yokmuş -muş açıkgöz -göz

izmir -iz aslanağzı -na

kütahya -ta gözlükçü -lük

uşak -şak incelmiş -miş

makedonya -don bakkal -kal

babaeski -ki kelebek -le

anadolu -do vatandaş -tan

şimdi -di gerçekten -ten

kapatıyordu -tıyordu

Sayfa 50

6.Soru

sert ünsüzler yumuşak ünsüzler

sürekli ünsüzler : f,h,s,ş ğ,l,m,n,r,v,y,z,g

süreksiz ünsüzler: ç,k,p,t b,c,d,g

sayfa 51

2. ETKİNLİK :

AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz

MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz

AD : -

SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz

TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz

PLAN : '' '' '' ''

VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez

JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz

KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur

KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur

3. ETKİNLİK
ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE-

ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı

ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı

ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor

ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel-

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça0 yorum:

Blogger Template by Clairvo