17 Mart 2011 Perşembe

8.sınıf koza yayınları türkçe kitabı sayfa 97-98-99

1.Etkinlik
a.
işporta:Açıkta yapılan satış.
zerzevat:Bulamadım
vehim:Kuruntu
çardak:Ağaç dallarından örülmüş barınak
nahif:Cılız,zayıf.
lisan: Dil
b.kendiiniz yaparsınız
2.etkinlik
*farklılık
*yarışmayı
*savaşırken
*öğrenimi
*izin vermemişti
*gururluydu
*sorumluluğu
3.etkinlik
gözden çıkarmak:feda etmek
akıl erdirememek:düşünememek
boş konuşmak:bilmiyorum
imdadına yetişmek:yardım etmek
4.etkinlik
Ali Rıza Bey:: vehimli,dürüstü,şüpheci,güveni lir,mağrur
Şevket::Nahif,tahsilli,dürüst, yardımsever,ahlaklı,güvenilir, mağrur
Benzer yönleri::dürüst,güvenilir olmaları
5.etkinlik
Çünkü:Yaprak Dökümü romanından sadece bir kaç bölüm alınmıştır.
6.etkinlik

7.etkinlik
1.Ali Rıza Bey ( özne ) o gün (zarf tümleci ) eve ( dolaylı tümleç ) çok geç ( zarf tümleci ) gelmişti. ( yüklem)
2.O yıl ( zarf tmleci) yaz ayları (dolaylı) çok ( zarf tümleci sıcaktı ( yüklem)
3.satarım ( yüklem) babamdan kalan tarlayı ve bağı ( belirtisiz nesne)
4.Tam zamanında ( zarf tümleci) getirdin (yüklem) çalışma kitabımı. ( belirtili nesne)
boşluklara ; sonunda . başta , ortada gelecek.
8.etkinlik
yüklemler : gideriz,buluruz,açarız,dalarız ,ayaktadır,havasızdır,


2. ETKİNLİK

fevkaladelik - (olağanüstülük)
müsabakayı - (yarışma)
muhabere ederken - (savaşmak)
tahsili - (öğrenim)
müsaade etmemişti. - (izin vermemek)
mağrurdu. -(gururlu)
mesuliyet - (sorumluluk)7.ETKİNLİK

ali rıza bey (özne) o gün (zarf tümleçi) eve (dolaylı tümleç)çok geç(zarf tümleçi) gelmişti.(yüklem)

o yıl (zarf t.)yaz ayları (özne) çok (zarf t.)sıcaktı.(yüklem)

satarım (yüklem) babamdan kalan tarlayı ve bağı.(belirtili nesne)

tam zamanında (zarf t.) getirdi (yüklem) çalışma kitabımı.(belirtili nesne)

1ve 2. cümlelerde yüklem , cümlenin sonunda yer alırken 3. cümlede başta 4. cümlede ise ortada yer almaktadır.

8. ETKİNLİK
1. bölüm
yüklemler -

gideriz
buluruz
açarız
dalarız
ayaktadır
havasızdır
ilgilendirmez
devam ederiz

2. bölüm

sabahları kwntin bir ucundan ötekine gideriz.tıka basa dolu otobüslerde zar zor bir yer
buluruz.kitabımızın yapraklarını açarız.kendi evrenimize dalarız...otobüsteki kimi
yolcular ayaktadır.otobüsün içi havasızdır.ama bütün bunlar bizi ilgilendirmez.biz
kitabımızı okumaya devam ederiz.

9. ETKİNLİK

o, senden üç yaş küçüktür.(isim c. , kurallı cümle)
sen , görmedin mi beni?(fiil cümlesi , devrik cümle)
bize bir daha geleceğini sanmıyorum.(fiil cümlesi, kurallı cümle)
özgürlüğü savunmaktı bütün amacı.(isim cümlesi, devrik cümle)
babam bizden çok severdi bu bahçeyi.(fiil cümlesi , devrik cümle)
sevgiidir bütün kötülüklerle savaşan.(isim cümlesi,devrik cümle)
sizi ziyaret etmeye fırsatım olmadı.(fiil cümlesi ,kurallı cümle)

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo