16 Mart 2011 Çarşamba

12.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri cevapları yeni müfredat


cevapları yazmadan önce kitabınıza  uyup uymadığını kontrol ediniz...

Sayfa 10

 1.Evet vardır.Bazı metinler öğretmeyi amaçlarken bazı metinlerda ise sanat yapmak amacı vardır.

 2. -

 

 Sayfa 11

 1. olay zaman mekan kişi

 2.Gerçek hayatta karşılaşamayız.Masal olduğu için olağanüstü olaylar vardır

 3.Metin dolaylı bir yoldan bize aktarılmıştır

 Sayfa 14

 1.Olay kişi zaman mekandır

 2Gerçeklikle ilişkisi olabilir

 3.Metnin vermesi gerken ileti bize dolaylı bir şekilde iletilmiştir

 4kendi içinde

 3.Metin

 1.Dil zihniyet ahenk şiir ve gelenek

 3.Şiirin göndrgesi dolaylı

 4.Kendi içinde

 

 Sayfa 16

 1.Yazar,eser,oyun.seyirci

 2.Gerçeklikle ilişkilidiir

 3.İleti doğrudan aktarılmıştır

 4.Kendi içinde

 

 1.Etkinlik

 a. Dilin İşlevi

 Aslan ile sivrisinek göndergesel

 Karanfilsiz göndergesel

 Ne böyle Sevdalar

 gördüm Şiirsel

 Otoyolda piknik göndergesel

 

 2.Etkinlik - GELENEK

 Aslan ile sivrisinek Masal

 Karanfilsiz Halk hikayesi

 Ne böyle sevdalar gördüm Şİir geleneği

 Otoyolda Piknik Tiyatro

 

 

 
3.etkinlik

 a. bu sorunun cevabı size kalmış bişey.

 b. sanat iletisi bir bilimsel,düşünsel iletilerde olduğu gibi bir şey kanıtlama gayesiyle yazılmaz.sanat iletisinde amaç sanattır,estetik hazdır.

 

 Sayfa 17 ve 18

 4.etkinlik

 a. -

 b.dille gerçekleştirilen sanatların ses,renk,çigi ve hareketlerle gerçekleştirilen sanatlardan farkı,farklı araçlarla anlatılıyor olmasıdır.

 

 5.etkinlik

 anlatmaya bağlı sanat etkinlikleri

 göstermeye bağlı sanat etkinlikleri

 kendini coşku ile ifade etme etkinlikler

 

 6.etkinlik

 a. -

 b. -

 c. göndergesel işlev

 d.1 metin olağanüstü özellikler taşır,simgesel bir özellik taşır,gerçekleri simgesel olarak anlatır.dönemin zorba yöneticilerini sembolik olarak anlatmıştır.bu bakımdan dönem özelliklerini taşır . 2 metin şiir olmasına rağmen gerçekçi özellikler de taşır, gerçek doğaya ait özellikleri betimleyici bir şekilde dile getirir.dönemin şiir geleneğine uyularak bireysel duygular dile getirilmiştir. 3.metin acı gerçekleri dile getiri.dönemin buhranları,kaybolan değerlerini anlatır. 4.metin gerçeklikle ilişkilidir,olağanüstü özelikler görülmez,herhangi bir iş ortamında yaşanabilecek olaylar anlatılmıştır.dönem özelliği olarak birbirinin sırtına basarak ayakta kalmaya çalışan insanlar anlatılmıştır.

 

 6.anlatmaya dayanan sanat metinleri(hikaye,masal,fabl,ro man,destan)

 göstermeye dayalı sanat metinleri (tiyatro)

 heyecana,duyguya dayalı sanat metinleri (şiir)

 

 sayfa 18

 değerlendirme

 1)iletinin,dilin göndergeyi olduğu gibi......---dilin göndergesel işlevi

 

 iletinin,göndericinin....-----dilin heyecana bağlı işlevi

 iletinin,iletisinin......---dilin şiirsel işlevi

 2)A

 3)b

 4)metnin yapısını inceler

 gerçeklikle ilişkisini inceler

 yazıldığı dönemin zihniyetini inceler

 

 sayfa 20

 değerlendirme soruları:

 1)Y

 D

 D

 D

 D

 2)E türkü

 3)........

 4)B cumhuriyet dönemi

 6)1.kutucukkaynak:BLoGKafeM.BLoGspot.CoM

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo